ΦΙΛΤΡΑ

Εικόνες Σε Καμβά

Δαμάζουμε με τη νηστεία τη σάρκα μας, που είναι το υποζύγιον της ψυχής μας, για να βαδίσουμε με ασφάλεια προς την Άνω Ιερουσαλήμ.
Ιερός Αυγουστίνος