ΦΙΛΤΡΑ

Εικόνες Σκαφτές Ματ

Όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σ' αυτή τη ζωή.
Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης