ΦΙΛΤΡΑ

Σταυροί

Ούτε να έχεις μεγάλο θάρρος, ούτε να απελπίζεσαι υπερβολικά. Το πρώτο σε εξασθενεί, το δεύτερο σε ρίχνει κάτω.
Γρηγόριος Θεολόγος
{'GTM-M2GT3TW':true});