ΦΙΛΤΡΑ

Καπέλα- Σκούφοι

Η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου, και η οκνηρία μητέρα της πείνας.
Γρηγόριος Θεολόγος

Καθαρισμός όλων