ΦΙΛΤΡΑ

Μουσικά Βιβλία

Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, αν ο τόπος της καρδιάς είναι καθαρός.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Καθαρισμός όλων