Ονόματα - Δεήσεις

«Υπέρ υγείας» και «Υπέρ αναπαύσεως»

* Τα ονόματα που υποβάλλονται εδώ είναι εμπιστευτικά, και πηγαίνουν κατευθείαν στους ιερείς προς μνημόνευση. Τα Monastiriaka δεν κρατάνε αντίγραφο των ονομάτων.

Δέησις