Παναγία Γοργοϋπήκοος - Ιερά Μονή Δοχειαρίου (Δίτομο)

Κωδικός: BI3603
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
40.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Παναγία Γοργοϋπήκοος - Ιερά Μονή Δοχειαρίου (Δίτομο)

Επείπερ ευλαβέστατε, ακροατά θαυμάτων, Ποθείς μαθείν την δήλωσιν ταύτης γε της εικόνος, Δούς προσοχήν και σύνεσιν εφ’ ω μάθης αξίως, Προ εκατόν ενιαυτών, τοιούτον γε συνέβη. Ο τραπεζάρης της Μονής του τηνικαύτα χρόνου, Παράγων ένθεν συνεχώς έμπροσθεν της Εικόνος, Διάβασις ετύγχανε το έδαφος δη τούτο, Φέρων και δάδας εν χερσί, φωνής ήκουσεν ούτως. Άνθρωπε, μη μοι κάπνιζε την εμαυτής Εικόνα, Ο δε μηδόλως συνιείς εχλεύασε τον λόγον, Νομίσας ως δη άνθρωπος προσέφερε το ρήμα. Μεθ’ ημερών παρέλευσιν, εξεφωνήθη αυθίς. Ω μοναχέ αμόναχε, έως πότε ου παύση, Καπνίζων την εμήν μορφήν και μελανών ατίμως: Αυτίκα άμα τη φωνή ετυφλώθη ο τάλας. Τότε συνήκεν ως δεινόν ο τάλας επεπράχει. Ποιεί τοίνυν στασίδιον έναντι της Εικόνος, Πανευλαβώς ιστάμενος, ευχόμενος, δακρύων. Αδιαλείπτως εξαιτών, το φως και την συγγνώμην. Μετά ουν χρόνον ικανόν φείδεται του δυστήνου. Ως Δέσποινα βασίλισσα συμπαθεστάτη Μήτηρ Αποκαλύπτει τοιγαρούν τω μοναχώ εκίνω, Τραπεζοκόμω πέλοντι ως ανωτέρω έφην.

Σελίδες: 300
Διαστάσεις: 18 x 29 εκ.