ΦΙΛΤΡΑ

Παραστάσεις

Οι θείες εικόνες «ομιλούν» εντός των καρδιών των ανθρώπων και κάθε ψυχή η οποία θα ατενίσει στις θείες αυτές μορφές και παραστάσεις επιτυγχάνει την επικοινωνία μετά του Θεού και των αγίων Του.

  • 1 από 2
Καθαρισμός όλων
  • 1 από 2