ΦΙΛΤΡΑ

Ποδιές

Διακονικές ποδιές εργασίας, κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικές. Ως διακόσμηση φέρουν σύμβολα της Ορθοδοξίας.

Καθαρισμός όλων