ΦΙΛΤΡΑ

Σταυροί με Φως

Η αποκοπή του εαυτού μας από το σύνδεσμο με τους αδελφούς δεν είναι γνώρισμα ανθρώπου που ζει σύμφωνα με την εντολή της αγάπης",
Μέγας Βασίλειος.