ΦΙΛΤΡΑ

Θήκες Αντιδώρου & Σφραγίδας Προσφόρου

Η βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις πρέπει ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις.
Άγιος Αυγουστίνος

Καθαρισμός όλων