ΦΙΛΤΡΑ

Χριστός

Αλλοίμονο στον ένα, όταν πέσει και δεν θα είναι κανείς άλλος να τον σηκώσει, Εκκλ. δ' 10.