ΦΙΛΤΡΑ

Χριστός

Ούτε η δικαιοσύνη σου να είναι άκαμπτη, ούτε η φρόνηση σου περίπλοκη. Παντού το μέτρο είναι το άριστο.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.